برچسب: پروژه علم داده، برنامه کاربردی وب، راه اندازی Streamlit

استاندارد

ایجاد یک dataScience Webapp(قسمت ۱)

فرآیند علم داده در حقیقت، فرآیند تبدیل داده به دانش (Knowledge ) با چارچوب Crisp-DM است . پس از آموزش و تست مدل، نوبت به استقرار مدل بر بستر یک برنامه وب است. تا تاثیر بیشتری از نظر تولید دانش خروجی بر مخاطب بگذارد و با تولید داشبوردهای تعاملی در دسترس عموم قرار گیرد. انواع